Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Els diaris d'ara

El 1833 es crea un nou diari a Nova York, The Sun, que incorpora publicitat a les seves pàgines. El complement d'ingressos que això suposa permet millorar la qualitat del diari i reduir-ne el preu. En...

Pressupostos públics

El debat polític ha estat darrerament molt ocupat pel dèficit del 2010 deixat pel govern anterior i que naturalment ha heretat el nou sorgit de les darreres eleccions. Aquest sempre és el cas, però...

OPINIÓ

Islamisme i democràcia

El dilema d'Occident als països àrabs ha estat des de fa anys contenir la democràcia per evitar l'arribada de l'islamisme al poder, assegurar l'estabilitat a la zona, garantir el subministrament energètic...

OPINIÓ

Democràcia: estructurar el poder

No hi ha dubte que la democràcia, entesa com la llibertat de l'individu respecte de l'estat però també com la cultura del consens per aconseguir objectius socials, comuns i compartits, rep un impuls...

OPINIÓ

Morir

Hi ha un moment en què la feina està feta, el cicle tancat, l'interès pel futur ha desaparegut, l'esperança de ser útil no hi és, la consciència de convertir-se progressivament en anècdota, de...

OPINIÓ

Qualificar la independència

La paraula independència ha estat present en l'imaginari polític català des de finals del segle XIX, quan es planteja per primera vegada com a alternativa l'autonomia de Catalunya dintre d'un Estat...

OPINIÓ

Cap a on anem?

És una realitat estable que occident, és a dir, la UE i els EUA, han crescut amb taxes del 4% anual en els últims vint anys, i la Xina i l'Índia amb taxes del 12% en el mateix període. Ara els creixements...

OPINIÓ

L'acord impossible

L'acord de comerç mundial Ronda Doha negociat des de novembre del 2001 entre els 153 estats que formen part de l'organització mundial del comerç, WTO, s'encamina a un nou fracàs, potser el definitiu...

OPINIÓ

Llatinoamèrica i la democràcia

Bolívia, un estat petit i pobre, expulsa l'ambaixador dels EUA i dóna per acabada la cooperació bilateral pel control de les drogues. El govern dels EUA no reacciona i respon amb el silenci a les manifestacions...