Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Paga-li el gall! (i II)

Paga-li el gall (I)

No és impossible l'acord

Xina i el canvi (II)

Xina i el canvi (I)

Saber esperar

UE i política exterior

La necessitat de decidir

L'areng de Bismarck