Jordi Grau

Jordi Grau

Mirades

Puig Antich, recordat a la Model

Mirades

Obres i brutícia a la sèquia Monar

Mirades

Visc Alegre, o com fer barri

Mirades

Pepita Perich, ànima de la Noguera

Mirades

Per què es regala el julivert?

Mirades

L’Orquestra Filharmonia emociona

Mirades

Sant Narcís, amb ànima de poble

Mirades

Una cantonada en boca de tothom

Mirades

S’estrena l’Orquestra Filharmonia