Josep M. Comajuncosa Ferrer

Josep M. Comajuncosa Ferrer

Tribuna

El senyor Wolf està trist

Fa unes setmanes vaig tenir el plaer d’assistir a una conferència de Martin Wolf. El senyor Wolf és el cap de la secció d’economia del Financial Times. Fa dècades que és un dels millor articulistes...

Tribuna

Europa i les quatre llibertats

La decisió del Regne Unit d’abandonar la Unió Europea i les complicades negociacions que s’estan duent a terme han tornat a centrar l’atenció en els principis fundacionals del procés d’integració...

Tribuna

Productivitat i democràcia

Amb l’envelliment de la població, els països europeus s’enfronten a un important repte les properes dècades. El percentatge de gent en edat de treballar disminuirà i, si tots els altres paràmetres...

Tribuna

L’amable expansió xinesa

La Xina és la segona economia mundial en termes de producció i d’exportacions i una de les que més crèdit concedeix a la resta del món. Però això no necessàriament implica tenir una influència...

Tribuna

Recuperació i riscos

L’economia global creixerà un 3,5% aquest 2017 i una xifra molt similar el proper any 2018. Es van confirmant els signes de recuperació econòmica doncs és una dada millor del que s’esperava fa...

Tribuna

Integració fiscal a Europa

A l’estiu de 2012 la crisis del deute públic es trobava en el seu pitjor moment. Les primes de risc d’Itàlia i Espanya es trobaven a nivells màxims i feia mesos que es parlava de la possibilitat...

Tribuna

La salut dels bancs a Europa

A la Zona Euro la recuperació econòmica sembla consolidar-se. Però una de las qüestions que podria dificultar-la és la salut de les seves institucions financeres i, en particular, les dificultats...

Tribuna

El veritable perill xinès

Aquesta setmana s'han trobat per primera vegada, personalment, el president Trump i el president xinés Xi Jinping. A la reunió, que ha tingut lloc a Florida, Trump deu haver exposat la seva preocupació...

Tribuna

El retorn de la inflació

Des del començament de la Gran Recessió a l'any 2008, les economies desenvolupades han estat més preocupades per la deflació, les taxes d'inflació molt baixes o inclús negatives, que per la inflació....