Josep M. Comajuncosa Ferrer

Josep M. Comajuncosa Ferrer

Economia global i riscos

L'economia global no acaba de recuperar el ritme de creixement previ a la crisi de 2008-09, i potser no el tornarà a recuperar a mitjà termini. Després de l'alentiment del 2008 i la recessió global...

El BCE s'ho pren amb calma

Sembla que el BCE seguirà, de moment, una estratègia gradualista per fer front al perill de la deflació. Les dades indiquen que la zona euro s'està apropant a la deflació. La inflació de tota la...

Europa, Rússia i el gas

Les tensions entre Rússia i Ucraïna han tornat a posar sobre la taula la qüestió de la dependència europea del gas natural procedent de Rússia. Aquest problema ja es va fer evident l'hivern del 2005/06...

Economies emergents i creixement global

L'any 2009 es va produir l'impacte negatiu de la gran recessió. La pràctica totalitat d'economies desenvolupades van experimentar una taxa de creixement negativa i les emergents van créixer 4 o 5 punts...

El perill de la deflació

La taxa anual d'inflació de la zona euro va caure el mes de gener per sota de l'1%. El perill de la deflació, l'augment negatiu dels preus, torna a ser evident. La deflació és un fenomen que cal evitar....

Previsions pel 2014

En el darrer informe econòmic semestral d'Esade, publicat aquest mes de gener, fem una previsió de creixement per a l'economia espanyola el 2014 d'entre un 0,5% i un 1%. Es tracta, doncs, d'un creixement...

Unió insuficient

Un dels compromisos assolits pel Consell Europeu de l'estiu de 2012, format pels caps de govern o d'estat de la UE, va ser la creació d'una unió bancària a nivell europeu. Es tractava d'una necessitat...

El pes del deute

L'actual crisi a les economies del sud d'Europa és en gran mesura una crisi de deute. És una crisi de deute públic, però és també una crisi de deute extern i de deute privat. I és precisament la...

Cap on va el món

Fa poques setmanes, en un discurs en una cimera internacional, el president del govern espanyol va afirmar que el món va cap a la unió i no cap a la disgregació. Parlava de la cooperació entre països,...