Joan Ribas

Joan Ribas

la CRÒNICA

Ajudant el ministre

Pregunta: “¿Qué es España?” Resposta: “España es una unidad de destino en lo universal.” Pregunta: “¿Cuál es la vocación de España?” Resposta: “España tiene vocación de imperio.”És...

la CRÒNICA

El dit de Sant Narcís

Segons la tradició, santa Afra abans de ser santa era meretriu. Tenia una casa de “dones descarrilades” a Augusta –ciutat alemanya que avui és Augsburg– i allà va anar Narcís quan encara no...

la CRÒNICA

Obres anònimes

De cop apareix en qualsevol carrer de Girona sobre una vorera l'embalum d'una bastida destinada a cobrir la façana d'un edifici. Camions de gran tonatge descarreguen puntals i travesses i en pocs dies...

la CRÒNICA

El dret a xiular

Vam assistir il·lusionats a la inauguració de la nova sala El Canal de Salt, que ha costat tres milions d'euros. No opinarem sobre el fet, preferim que s'hi pronunciïn pel seu compte els espectadors....

la CRÒNICA

50 anys del Concili Vaticà II

Josep Maria de Segarra escriu: “jo, en aquell temps, creia en el miracle”. El dia 11 d'octubre del 1962 va tenir lloc la primera sessió del concili Vaticà II, a Roma. Es compleixen, per tant, cinquanta...

la CRÒNICA

Una paràbola

“Vet aquí que hi havia un rei que va voler passar comptes amb un seu servent. Va resultar que li era deutor de deu mil talents i, com que no podia pagar, el rei va ordenar que fossin venuts ell i tota...

la CRÒNICA

On eres, Francesc?

Francesc, on eres el dia onze a Barcelona? Ostres! Et vàrem buscar abans de la manifestació, i també en el curs de la mateixa, i no va haver-hi manera de trobar-te. És clar que hi havia tanta, tanta...

La contraportada

La pèrdua de confiança

El teixit industrial es va destruint, les empreses veuen reduïdes les expectatives i fins les que tenen bons productes pateixen situacions delicades

La contraportada

No firmis sense llegir...!

La recomanació quan una entitat bancaria t'ofereix un producte és la de no signar cap document sense una lectura prèvia i per gent entesa