Margarida Moreno Sanchez

Margarida Moreno Sanchez

De reüll

Tapabruts estadístics

De reüll

De ‘Victus’ a Carl Sagan

De reüll

Un patró estantís

De reüll

‘Ciao’, Vitruvi

De reüll

Ordres i execucions

De reüll

‘Humanitats’ ve d’‘humà’

De reüll

Canvi no, evolució

De reüll

‘Timeo danaos’

De reüll

Les formes del poder