Montserrat Nebrera González

Montserrat Nebrera González

Bicis, vicis i altres notícies de tardor

Una bici, com la de tants ciclistes esforçats i quasi sempre anònims, com el transport sostenible i raonable en les ciutats planes, com la que inevitablement associo a bons moments d'infantesa, una bici...

La primera violació

No m'ha decebut el fet que el canvi de govern a la Generalitat hagi significat molt poc més que la desaparició de la setmana blanca a l'escola. Ho imaginava, com imagino que res canviarà quan canviï...

‘CAT-E-T'

Davant de casa meva paren uns quants autobusos; en general no van gaire plens, però ara a l'estiu passen pràcticament buits. Necessiten igualment el corresponent xofer, i contaminen com mai, ja que per...

Mas-Colell i la ‘res publica'

El risc de confondre servei públic i funció pública és semblant al de pensar que la pressió i l'esforç fiscal són la mateixa cosa. Si a això hi sumem un governant que no és polític de professió,...

No hi ha Constitució

He passat els últims vint anys explicant des de les aules universitàries uns dogmes constitucionals que ja no puc verificar: d'una banda, una separació de poders que potser va existir en els inicis,...

Sobre fons

El fons de la crisi no es veu; no ens enganyem si no volem badar just quan el toquem, perquè caldrà més d'una empenta en la remuntada. Mentrestant, la despesa en personal de l'administració de l'Estat...

Capitans

Fent neteja de pràctiques de cursos passats, he trobat al despatx un retall de diari de fa tretze anys, en què dos juristes debatien sobre “el dret a l'autodeterminació” arran de les reformes estatutàries...

La política en temps d'apocalíptics

El digníssim art de servir al bon govern de la comunitat es troba en hores baixes. Entorn al desastre multifront japonès hi ha almenys tres preocupants reflexions a fer. Sense ordenar-les per importància,...

Fronteres

“La feina ben feta no té fronteres”. Sona, oi? Poc després d'allò que a Catalunya en tenim prou de signar els contractes en tovallons de paper, ens va arribar aquesta gran frase. I és gran. Però,...