Montserrat Nebrera González

Montserrat Nebrera González

No fou (sols) la LOGSE

Aquell cartell electoral

Força i raó

Que parli Agamèmnon

La independènc és d'esquerres?

De gerros i cordes

Claredat i honestedat

‘Crash'

La dació en pagament