Montserrat Nebrera González

Montserrat Nebrera González

Paisatge abans de la batalla

Bicis, vicis i altres notícies de tardor

La primera violació

‘CAT-E-T'

Mas-Colell i la ‘res publica'

No hi ha Constitució

Sobre fons

Capitans

La política en temps d'apocalíptics