Josep Matas Balaguer

Josep Matas Balaguer

Tribuna

Criticar els polítics

Ja al segle XIV el gironí Francesc Eiximenis escrivia que “per los pecats del poble, qui són grans, los tramet Déu molts prínceps e regidors, car cascú se vol ditar e enriquir del poble”. Els...

Tribuna

L'interventor municipal

Un dels funcionaris a qui més se'ls ha complicat la feina els darrers anys és l'interventor municipal. Amb les hisendes locals obligades a complir les mesures d'estabilitat pressupostària dictades pel...

Tribuna

Malefici documental

Què pensaven, què desitjaven, com veien el món els nostres avantpassats? No ho podem saber perquè les seves idees, les seves vivències i els seus anhels no van quedar registrats enlloc. Antigament...

Tribuna

Seguint Marco Polo

Estiu, temps de viatges i, per als que no en fem, de llegir sobre viatges. Recupero La descripció del món de Marco Polo i Rustichello de Pisa, en la traducció de Manuel Forcano (imprescindibles introduccions...

Tribuna

De l'aparador a la rebotiga

El client veu un gran aparador ben il·luminat on s'exhibeix una selecció dels productes de la botiga, l'única que hi ha a la ciutat. Però el client necessita un altre article que, ho sap segur, guarden...

Tribuna

El marquès i la música

Per explicar-ho bé fixem-nos primer en un compositor de fa dos o tres segles, Bach per dir-ne un de ben conegut, i agafem una de les seves obres, per exemple els denominats Concerts de Brandenburg. Bach...

Tribuna

Un tram de carretera

Alguna cosa estranya hi havia en aquell tram de la Nacional II per on circulava l'altre dia. Són prop de tres quilòmetres de recta d'un únic carril per direcció, més un per als vehicles lents. Aviat...

Tribuna

El preu d'internet

Van caldre vint segles i ara només han fet falta vint anys. El paper ha estat fins avui el principal suport que ha permès fer circular la informació, el saber i la cultura. Els historiadors expliquen...

Tribuna

Pretext administratiu

Lentament les administracions públiques adopten i aprofiten les possibilitats de millora que ofereixen les noves tecnologies. Evolucionen cap a l'administració electrònica a ritmes diferents, segons...