Teresa García Recasens

Teresa García Recasens

No n’aprenem!

Enaiguats de pluja

Rafael Anglada

Premis La Falç

El mestre

Dones valentes

Xarrup de ratafia

No oblidem

L’estiueig