Xavier Ferrer Junqué

Xavier Ferrer Junqué

opinió

Efectes col·laterals de la Covid-19

opinió

Entendre Amèrica i Europa

opinió

El futur d’Europa

opinió
Xavier Ferrer

Difícil gestió migratòria

opinió

Temps crucials per a Europa

opinió

Repensant el món

Opinió

Construint l’Europa del futur

opinió

Alemanya agafa ara el timó

opinió

Interessos compartits