Xavier Serra Besalú

Xavier Serra Besalú

L'audiovisual, a classe

Poca cosa es resol amb l'ús de la força,
fins i tot la lícita

Desactivem la violència

Som 504 milions

Es tracta de tu, de debò!

Joves 3.0 #Eduquem?

Foraster: ser o fer-se?

Irresponsables?

Món global i educació

Filtres mediàtics