Amb cor i dignitat

Tots dos a l’atur

Parella amb tres fills menors. Tots dos a l’atur. Han anat sortint feinetes però res que estabilitzés la situació. Han rebut ajuda d’amics i de la família, concretament d’un germà del pare....

Una dona forta

Mare i dues filles menors. Havia treballat, però des del procés de separació, la situació socioeconòmica no ha estat bona i anat empitjorant. La conciliació familiar i laboral es fa difícil. A Càritas...

Grup d’apoderament

Grup de dones que realitzen un activitat grupal d’empoderament a Càritas. L’objectiu es que s’enforteixin, s’empoderin i siguin conscients que poden tenir més opcions a la vida. L’activitat...

El pare les va abandonar

Mare amb una filla de 6 anys. Fa mitja jornada al sector de l’hostaleria. Comparteixen pis amb una altra família. Del lloguer de l’habitació paguen 320€. El pare de la nena fa temps que les va...

La llosa del menjador escolar

Parella amb dues filles menors. Serveis Socials fan seguiment amb un pla de treball i el suport a les necessitats més bàsiques. El pare havia treballat a la construcció. La família recull la cistella...

El pare va marxar fa sis anys

Dona i dos fills menors d’edat. El pare va marxar fa 6 anys. No té ingressos i es troba pendent d’una renda garantida. La prestació podrà donar una mica de respir en aquesta mare que fa molts anys...

La revolució de la tendresa

Es refereix al col·lapse que poden sentir els agents socials pels esforços que suposa refer-se d’una crisi com la viscuda

Una persona lluitadora

Mare amb dues filles menors. Havia treballat, però des del procés de separació amb la exparella, la situació ha empitjorat. La conciliació familiar i laboral es fa difícil. A Càritas són atesos...

La situació no millora

Família amb 4 fills. El pare va perdre la feina fa 4 anys. Han estat atesos per Serveis Socials i Càritas, per cobrir necessitats bàsiques. La situació no ha millorat i no han pogut quedar-se en el...