Amb cor i dignitat

Aturat de llarga durada

Jove de 28 anys i aturat de llarga durada. De vegades rep ajuda de la mare, però aquesta viu fora de Catalunya. Te problemes de salut que li dificulten la seva inserció laboral. Es serveis socials fan...

L'acullen a canvi de la neteja del pis

Dona de 26 anys amb un fill menor. Viu acollida per unes amigues a canvi de la neteja del pis. El fill assisteix a escola i aprofita aquesta estona per cercar feina. De la exparella no rep cap tipus d'ajuda...

Sola i amb tres fills menors

Família monoparental amb 3 fills menors. La mare fa molt de temps que no treballa. Li costa cercar una feina que li permeti conciliar el rol de mare i treballadora. Té dues amigues que sempre s'ofereixen...

Les expectatives no s'han complert

Dona de 46 anys aturada llarga durada. És atesa per serveis socials i Càritas. Els ingressos provenen d'una renda mínima d'inserció. Ha iniciat un procés d'orientació sociolaboral. Fa 3 anys que...

La formació com a única sortida

Dona de 38 anys, separada i amb dos fills menors d'edat. Sense ingressos i pendent d'una renda mínima. Ha iniciat una formació per treballar competències bàsiques. Havia estat en empreses de neteja...

Sense justícia social no hi ha benestar

Vint anys després, l'Estat espanyol és un dels pocs que encara no l'ha signat

Recomana polítiques eficaces per a la cohesió social

Treball social com a segona oportunitat

Treball en benefici de la comunitat, una alternativa a les mesures penals tradicionals

A Girona, 67 persones han escollit Càritas per fer el TBC

La prestació no dona per a despeses

Dona de 37 anys amb una filla de 8. Els ingressos procedeixen d'una prestació que l'ajuda a pagar el lloguer del pis. Pels subministres, de vegades ha de demanar ajuda a Càritas o a l'entorn. Ha treballat...

Té papers però no troba feina

Jove de 22 anys aturat. Ell i el seu germà gran va decidir agafar un pastera i provar sort a Europa. Té papers, però la feina escasseja i li és complicat cercar el seu lloc. Està fent formació per...