Amb cor i dignitat

Els somnis depenen de la formació

Dona de 35 anys a l'atur. Viu sola, no té cap ingrés i depèn de l'ajuda d'amics. Fa cinc anys que no treballa i buscar feina s'ha tornat una odissea. Ha treballat en el sector de la neteja i el servei...

Sense salut és difícil treballar

Dona de 66 anys. Viu sola. Fa sis anys que va arribar però encara no ha pogut regularitzar la situació. A Catalunya ha treballat sempre al servei domèstic i cuidant gent gran, però fa dos anys que...

Part de la solució contra la pobresa

Dirigida a la ciutadania per reforçar la base social de donants i socis

És l'element clau del model d'acompanyament de Càritas

No hi ha acció social sense drets humans

Dia Internacional dels Drets Humans

Conjunt de lleis per garantir els drets de les persones sigui quina sigui la seva situació

El treball no garanteix estabilitat

Família amb dos fills menors. Els únics ingressos arriben gràcies a la feina de la mare, que treballa cuidant una àvia. L'home cerca diàriament feina. És una família molt cohesionada i forta. La...

Dona sola amb tres fills menors

Dona amb tres fills menors. Viu sola amb els seus fills i ha de fer mans i mànigues per pagar el lloguer. Rep una renda mínima però no és suficient. Busca una feina que li permeti conciliar família...

Un home molt actiu

Home de 34 anys amb dos fills. Els ingressos provenen de la prestació d'atur. Ell és molt actiu, tot i la situació que viu; mentre els fills assisteixen a escola, no para. Assisteix a tres tallers diferents,...

La llosa del material escolar

Parella amb dos fills menors. Tenen una prestació que els permet cobrir una part de les despeses. Amb l'arribada del curs escolar, fer front al pagament del material escolar es converteix en una odissea....

Sense ingressos

Dona de 36 anys amb un fill. No hi ha ingressos i la treballadora social té tramitada la prestació de renda mínima d'inserció. Rep ajuda d'aliments i puntualment de roba de Càritas i el nen assisteix...