Amb cor i dignitat

Els fills o la feina, un equilibri difícil

Dona amb tres fills. Rep una renda mínima d'inserció però no és suficient per poder tenir estabilitat. Cerca una feina que li permeti conciliar família i treball. Va arribar a Càritas a través del...

Societat

Caiguda en picat de les adopcions

Catalunya ha passat de 1.419 infants adoptats el 2005 a l'estranger a 159 l'any passat

L'enduriment de criteris i els llargs tràmits són un escull

Fa un mínim de cinc anys que 160 famílies esperen per a l'adopció nacional

L'esforç de posar-se al lloc de l'altre

El dia 5 de desembre és el Dia Internacional del Voluntariat

La societat ha pres consciència del seu poder transformador

Sola i sense xarxa familiar

Dona de 57 anys. Viu sola i no té xarxa familiar. Té una prestació social de 426 euros i un complement per una discapacitat. Tot i això no arriba a la totalitat de les despeses. Viu de lloguer i sempre...

Sense papers no pot treballar

Dona de 27 anys a l'atur. La falta de documents per treballar fa difícil trobar feina. Necessita tres anys per iniciar els tràmits i poder accedir a una targeta de residència i treball. Des que va arribar...

Tres mesos sense pagar el lloguer

Família amb un fill menor. Els ingressos són de 400 euros. Fa tres mesos que no poden pagar el lloguer del pis i han demanat ajuda als amics. Cap dels dos treballa. Ell havia treballat en l'àmbit de...

Esperances en la formació

Família monoparental amb dos menors. La treballadora social ha iniciat els tràmits perquè la família accedeixi a una renda mínima d'inserció. Ha iniciat un procés d'orientació sociolaboral on té...

L'amoïna no poder pagar l'habitació

Dona de 47 anys a l'atur. Fa cinc anys que viu a Catalunya però els fills són al país d'origen. Des que va arribar ha treballat cuidant avis. Els darrers mesos li ha estat molt complicat trobar feina....

Amb sous precaris no s'arriba

Dona de 52 anys amb dos fills adults amb ingressos mínims. Té molts problemes per arribar a final de mes. Els fills treballen mitja jornada però el sou és molt precari. La mare fa temps que no treballa...