Preguntes amb resposta

Mobilitat geogràfica

El meu fill treballa a fora sovint, a més de 200 quilòmetres del seu domicili habitual però dins de Catalunya. Sobre la mobilitat geogràfica, què es pot desgravar?

Impost de transmissions patrimonials

És possible desgravar-se l'impost de transmissions patrimonials pagat a l'Agència Tributària de Catalunya?

Llogar habitatges a gent jove

La meva dona i jo tenim un pis llogat a un jove menor de 30 anys des del juliol del 2012. Fem la declaració separadament. Com ho he d'incloure en les declaracions?

.

Despeses mèdiques

Porto el meu fill a una psicòloga, ja que se li va detectar un tipus de dislèxia. El cost d'aquestes classes el puc desgravar?

Obres a casa

L'any 2012 vam fer obres per aïllar una part del nostre habitatge habitual, en part gràcies a una ajuda del mateix Estat. L'import de les obres es pot deduir? La subvenció rebuda s'ha de declarar?

Trasters i places d'aparcament

Si un matrimoni té en propietat dos trasters domèstics i dues places d'aparcament en un pis diferent del seu habitatge habitual, comprats amb posterioritat i amb referències cadastrals distintes, els poden considerar “dades addicionals d'habitatge habitual” i, per tant, estar exempts de rendiments immobiliaris?

Un cartell d'un pis per llogar JOSEP LOSADA

Habitatges llogats a tercers

Quins són els motius pels quals es pot aplicar una reducció del 60% i del 100% de les rendes per lloguer d'un habitatge llogat a un tercer?

Sense feina

Estic a l'atur. He de fer la declaració de la renda?

Obres de reforma

Si he pagat les obres de reforma amb diners en efectiu, me les puc deduir?