Preguntes amb resposta

.

Deixar diners per la crisi

Cal fer constar  en la declaració de cap de les dues parts el fet de compartir despeses amb algú amb qui no convius ni tens vincles familiars?

.

Lloguer d'un familiar

La quantitat pagada pel lloguer d'un pis destinat a un familiar o conegut es pot conceptuar com a donació?

Venda de patrimoni

He fet unes operacions de venda de patrimoni que generen una pèrdua que queda introduïda en la casella 445. Cal indicar la quantitat pendent de compensar en algun lloc?

Bons de la Generalitat i preferents

He de declarar el valor nominal de la venda de bons de la Generalitat i de les preferents (els interessos ja estan declarats). En quina casella ho he de fer?

Compra de bons públics

A mitjan 2011 vaig comprar bons de la Generalitat Valenciana, a un any i uns dies. El 2012 em van tornar els diners –amortitzant-los– i els corresponents interessos. Què he de declarar?

Reclamar una declaració

L'any passat no vaig presentar la declaració per no estar-hi obligada. Aquest any ho he fet i em surt positiva. Puc reclamar la declaració de l'any passat?

Lloguer d'apartaments

Tinc un apartament a Calella que llogo durant tot l'any. Quines despeses són deduïbles?

Autònom i accionista

Sóc un treballador autònom contractat per una empresa de la qual sóc accionista

Autònom de baixa

Sóc autònom i durant l'any 2012 he estat un parell de mesos de baixa laboral per un accident. Puc deduir de les retribucions que em fa la mútua els rebuts d'autònom que he pagat mentre era de baixa?