Francisca

Francisca. 1981. Portugal. 167'.
Direcció: Manoel de Oliveira