Política

Llistes de les eleccions municipals a Gualta

Relació provisional de llistes i candidats que s'han presentat a les eleccions municipals del 24 de maig a Gualta, segons el que es publica en el Butlletí Oficial de la Província del 22 d’abril de 2015.


GUALtA c_gualta
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
 1. JAUME FONTDEVILA TARABAL
 2. MÒNICA VILA BRANCÓS (Independent)
 3. FRANCESC XAVIER AGELL PUJOL (Independent)
 4. MARIA EUGÈNIA DE GISPERT ARNÓ (Independent)
 5. MARIA GRÀCIA MASCARRERAS JAIME (Independent)
 6. MARIA ISABEL MARÍN SERRA (Independent)
 7. FRANCESC DE PAULA ALMAR AMER (Independent)
Suplents
 1. EVA SUANA ROVIRA (Independent)
 2. JUDITH PUJADÓ PUIGDOMÈNECH (Independent)
 3. SANDRA FRIGOLA SERRA (Independent)
 4. MARC CASADELLÀ AMER (Independent)
 5. ANSATA BALDEH BALDEH (Independent)
 6. NÚRIA FONTDEVILA PARETA (Independent)
 7. IMMA CASADELLÀ ALMAR (Independent)
 8. SÍLVIA MARÍN SERRA (Independent)
INDEPENDENTS PER GUALTA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
 1. FRANCESC PUJADAS ROURA
 2. ALEXANDRE SAYED CABRERA
 3. JOAN* TARRÉS* PARERA
 4. JOAQUIM GRAU SALVÀ
 5. ÀNGELA ROIG PAGUINA
 6. JOSÉ FERRER JAIME
 7. MERCÈ ROMAGUERA LLORET
Suplents
 1. CARMEN FRIGOLA MARTÍ
 2. JOSÉ FRANCISCO COBOS VALENZUELA
 3. EUGEN PORCEANU
 4. GERARD BRUGAT BALAGUER
 5. JOSEP CASADELLÀ* ORIOL