Urbanisme

Sis anys de tràmits i obres amb pandèmia pel mig

Ni el pressupost ni els terminis d’execució seran els que es van anunciar l’any 2016

La clínica, però, és també la primera concreció d’un projecte de ciutat que redissenya l’entrada sud de Girona