Crisi del coronavirus / projectes covid-19

TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Descripció: El grup Arquitectura, Disseny, Representació i Modelatge de la UPC desenvolupa un treball de recerca d’emergència amb l’objectiu de publicar mapes de representació de dades vinculades...

TERÀPIES. Entitat de recerca

Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)

Projecte: MSC1, un anticòs terapèutic anti-LIF, com a tractament potencial per a Covid-19.Investigador: Joan Seoane.Descripció: LIF és una molècula immunosupressora que s’ha trobat en nivells molt...

TERÀPIES. Empreses

BCN Peptides

Projecte: SOLNATIDE.Descripció: Aquesta empresa participa en un estudi clínic del pèptid per valorar la seva utilitat en pacients de Covid-19 en estadis greus de pneumònia. BCN Peptides aporta...

TERÀPIES. Entitat de recerca

Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) / Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) / Hospital Germans Trias i Pujol

Projecte: Desenvolupament de proteïnes de fusió Fc contra el SARS-CoV-2.Investigador: Julià Blanco.Descripció: Estratègia per bloquejar una proteïna viral clau en la infecció (la proteïna S)...

DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps)

Descripció: El centre duu a terme dos assajos clínics per avaluar la seguretat i l’eficàcia antiviral d’alguns fàrmacs. El centre desenvolupa també diversos projectes de recerca en immunologia...

DIAGNÒSTIC. Empreses

Grifols

Descripció: Està desenvolupant mètodes d’anàlisi i diagnòstic per a la detecció del coronavirus. Col·labora amb les autoritats de salut internacionals per desenvolupar un potencial tractament...

DIAGNÒSTIC. Entitat de recerca

Centre de Regulació Genòmica (CRG) / Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) / Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Projecte: Programa Orfeu per abordar el cribratge massiu de la població per detectar la Covid-19.Descripció: El govern de la Generalitat ha impulsat el programa Orfeu de detecció massiva de la Covid-19,...

TERÀPIES. Epidemiologia i prevenció

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)

Projecte: Identificació de compostos per a la inhibició de l’expressió d’ACE2 a la membrana cel·lular.Investigador: Manuel Portero.Descripció: Identificació de potencials fàrmacs dirigits...

TERÀPIES. Entitat de recerca

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps)

Projecte: Identificació d’epítops i aïllament d’IgG anti-Covid-19 per produir anticossos monoclonals per al tractament.Investigador: Antoni Torres.Descripció: Estudi dels anticossos de pacients...