Educació

Quan és ludoteca i quan és casal

La ludoteca és un equipament que principalment treballa a partir de l'infant. S'hi poden fer activitats lúdiques en grup. Ofereix jocs i joguines i fomenta més el joc lliure i menys el joc dirigit. Són serveis públics diaris en què un equip de professionals orienta els infants per gaudir d'una selecció de jocs sensorials, de manipulació de moviment, simbòlics, de construcció de regles i jocs multimèdia adequats a la seva edat, i afavoreix la participació dels infants en les activitats socioculturals del seu entorn.

El casal, en canvi, treballa principalment amb el grup, tot i que s'hi pot fer una activitat individual basada en la interacció. Ofereix sobretot activitats i tallers a partir d'un projecte. Fomenta més l'activitat dirigida que la l'activitat lliure. És un espai estable de trobada on els infants tenen la possibilitat de compartir el lleure. També són serveis públics diaris i hi treballa un equip de professionals especialitzat.