Opinió

el lector escriu

Resposta al senyor Porta Perales

A «L'smog ecologista» (El Punt, 19-06-09), el senyor Porta Perales afirma que els científics del CSIC entre d'altres «formulen hipòtesis diferents a les del Panell Internacional de Canvi Climàtic i contradiuen les veritats oficials de l'ecologisme». No és cert. De fet, la majoria de científics creiem que els models de predicció de canvi climàtic de l'IPCC, incloent-hi els pitjors escenaris possibles, són massa optimistes. També cita un informe de la Universitat d'Illinois en què es diu que l'Àrtic ha recuperat l'extensió de gel que hi havia el 1979, i es queixa que ningú no se n'ha fet ressò. El senyor Porta no ho ha entès. A l'Àrtic cada hivern es gela més o menys la mateixa extensió de mar. És a l'estiu de l'hemisferi nord quan el gel àrtic es fon, amb una pèrdua màxima al setembre. Consulti les dades d'un servei seriós (Servei de la Neu i del Gel dels Estats Units, http://nsidc.org/arcticseaicenews/). Hi és també l'extensió mitjana entre els anys 1979 i l'any 2000, molt per sobre de l'actual. A més, el gel multianual ha perdut un 40% del seu gruix.

Les opinions del senyor Porta sobre el caràcter fonamentalista de l'ecologisme, o sobre si reemplaça o no la fallida ideologia marxista no m'interessen, es tracta d'opinions. L'ecologia en canvi és una ciència, i aquesta es basa en fets. Fet 1: és ben clar que el senyor Porta desconeix absolutament el tema. Fet 2: si els científics posem en dubte els informes de l'IPCC és per massa conservadors. Fet 3: el gel àrtic no ha crescut en extensió, està en franca i absoluta regressió.