Opinió

el lector escriu

Reserva a les Illes Formigues

En resposta a Joan Ball-llosera volem dir que Salvem el Crit-Aritjol no està en contra de la navegació d'esbarjo, ni del fondeig, sinó de l'actual excés d'embarcacions i de la manca de control i regulació del fondeig, fet que ha provocat una important degradació del nostre paisatge i del nostre fons marí. La navegació massa ràpida i a prop de la costa comporta importants molèsties a d'altres usuaris i activitats més respectuoses que també tenen dret a gaudir del medi. Entenem la postura dels contraris a cap prohibició. Per desgràcia, la popularització i propaganda excessiva de certs costums, activitats o indrets no sempre esdevé beneficiosa, ja que la seva massificació exigeix una regulació, restriccions i mesures sovint impopulars. Com diu vostè, l'accés al medi ambient ha de ser lliure, però sempre que aquest es respecti i que l'activitat que s'hi vol desenvolupar no provoqui la seva degradació, ja que també existeix l'article 45 de la Constitució que diu: 1- Tothom té el dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. 2 - Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la fi de protegir i millorar la seva qualitat i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.

Coneixem quines són les veritables intencions del sector nàutic. Sabem que voldrien excloure de la reserva tots els punts possibles per al fondeig per poder seguir omplint el nostre massificat litoral amb tantes embarcacions com siguin capaços de vendre. Fins i tot els preocupa que hi hagi un excés de posidònia per si això els pot impedir de fondejar en alguns punts. A nosaltres ens preocupa la greu degradació i retrocés d'aquesta meravellosa i important planta.