Opinió

Taxa turística a desgrat

La taxa turística entra en vigor demà a desgrat del sector, que majoritàriament recela de l'impacte que pot tenir el nou gravamen en la seva activitat. Presentada, juntament amb l'euro per recepta, com una mesura per fer front a les dificultats pressupostàries que té el govern, la taxa comença el seu recorregut entre el rebuig i la resignació d'un sector que aporta l'11% al PIB català. Ara que la crisi està castigant el conjunt de l'economia, és comprensible que l'empresari turístic vulgui blindar el seu negoci, però no s'ha d'oblidar que en aquests moments és la principal activitat amb números verds: augmenta l'arribada de turistes i els ingressos que generen.

Govern i sector han negociat en els darrers mesos la implantació de la taxa, que arrenca en temporada baixa i amb unes quotes sensiblement inferiors en alguns casos a les que s'havien plantejat inicialment. Fruit de les converses s'ha acordat que els fons recaptats es destinin a la promoció del turisme i al desenvolupament d'infraestructures i activitats turístiques. D'aquesta manera, el que generi la nova taxa s'adreçarà a reactivar l'activitat turística.

Catalunya serà, com ja ha passat amb l'euro per recepta, pionera en l'aplicació de la taxa turística, un gravamen en vigor a països del nostre entorn des de fa anys. La potència del sector turístic català i l'atractiu de la seva oferta fan pensar que el nou gravamen no tindrà l'efecte pervers que alguns vaticinen. L'aplicació de la taxa suposa un esforç per a un sector que està superant amb nota l'embat de la crisi. Això s'ha de reconèixer, així com el seu paper en la generació de riquesa per al país.