Opinió

El timbal

Residència a cop de talonari

El mateix dia que s'ha posat en marxa el banc dolent (aquest que s'ha de fer càrrec dels actius immobiliaris tòxics), el govern espanyol ens ha fet saber com pensa col·locar l'estoc d'habitatges. Atorgarà el permís de residència als estrangers que adquireixen un habitatge per un valor superior als 160.000 euros. L'oferta, que obligarà a reformar una de les lleis més criticades pel PP, la d'estrangeria, està destinada, diuen, a russos i xinesos. Tenir feina era el requisit principal per obtenir el permís de residència, ara es podrà aconseguir a cop de talonari. I això ho anuncien quan la majoria de desnonats són estrangers que han suat per aconseguir el permís i han hipotecat més diners. Quina sensibilitat!