Antoni Veciana Ribas

Antoni Veciana Ribas

15 són 15

Ferrater, Subietes i Tonet

15 són 15

Em llegiré el pròleg abans

15 són 15

Indústria amb cap de fang

15 són 15

Trist honor

15 són 15

Jordi, el locutor

15 són 15

Interí -ina

15 són 15

Demà

15 són 15

Una dona, poc més que una xiqueta

15 són 15

Respira Barcelona