David Brugué

David Brugué

Lletra petita

Clonació comercial

Lletra petita

Fer de pagès

Lletra petita

Criatures de la nit

Lletra petita

Mules incíviques

Lletra petita

Saviesa natural

A la tres

‘Atasc’ amb el català

L’APUNT

De rens i camells

L’APUNT

La fi de la promesa, l’hora d’actuar

A la tres

El bon Nadal