David Brugué

David Brugué

A la tres

Les coses van per aquí

L’APUNT

Disminuir la contaminació

A la tres

A casa dels altres rai!

A la tres

La societat que tenim

A la tres

Fer d’oposició

A la tres

Infrautilització olímpica

A la tres

La sort que no té Catalunya

A la tres

La culpa és d’ells

L’APUNT

Com es pot, com se’n sap o com convé