Eva Garcia Pagan

Eva Garcia Pagan

De reüll

Premiar allò anticatalà

De reüll

Pressionar empreses

De reüll

General Cable

De reüll

Treballant el futur

De reüll

Linxament cameral

De reüll

Hora de definir-se

De reüll

Xantatge empresarial

De reüll

Celebrar-ho tot

De reüll

Precaris a la universitat