Francesc Torralba Rosello

Francesc Torralba Rosello

Tribuna

Més transparència

Tribuna

Robots socials i soledat

Tribuna

Pacificar el món

Tribuna

Ductilitat ‘versus’ rigidesa

Tribuna

Afrontar contrarietats

Tribuna

La indiferència és l’obscenitat

Tribuna

Meditació sobre la pau

Tribuna

Neoludites postmoderns

Tribuna

L’anhel d’un altre món