Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

La biologia

La certesa i la incertesa

Biologia sintètica

La moderació

La Constitució

L'atzar

Socialisme

L'Índia

La UE i Espanya