Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

La independència (2)

La independència (1)

La pobresa

Lleialtat i llibertat

L'Àrtic

Saber guanyar

Informació massiva

L'absurda austeritat

Àfrica millora?