Art

‘domus artis'

La memòria dels objectes

Manuel Segade. situació crítica

“És fàcil que crític i artista es converteixin en indigents”

Art
exposició

La recuperació d'un surrealista

‘domus artis'

Color i caliu d'artista

Cèlia del Diego. situació crítica

“En art ja no té sentit pensar en noms aïllats”

D'Ara i d'Aquí

Matèria i espiritualitat

Cultura

Protagonistes dels anys 80

Francesc Miralles. situació crítica

“La crítica és imprescindible”

‘domus artis'

El taller de les idees