Composició Parlament de Catalunya

Guanyadors per municipis

Carregant el mapa, esperi ...
%Vot Total
Electes
Número

Escrutat:

33
652.858
23,04%
 
33
603.607
21,30%
 
32
568.002
20,04%
 
11
217.883
7,69%
 
9
189.087
6,67%
 
8
194.626
6,87%
 
6
157.903
5,57%
 
3
225.657
7,98%
23
531.657
25,05%
 
19
433.356
20,42%
 
16
379.739
17,90%
 
7
166.056
7,83%
 
7
164.755
7,76%
 
5
133.607
6,30%
 
5
129.339
6,10%
 
3
166.328
7,84%
7
89.770
32,68%
 
4
59.893
21,80%
 
3
41.678
15,17%
 
2
24.837
9,04%
 
1
16.917
6,16%
 
-
11.101
4,04%
 
-
8.935
3,25%
 
-
19.014
6,92%
5
44.787
28,04%
 
5
42.455
26,58%
 
3
23.965
15,00%
 
1
11.812
7,40%
 
1
8.839
5,53%
 
-
7.345
4,60%
 
-
5.660
3,54%
 
-
12.927
8,11%
5
67.903
24,49%
 
4
55.558
20,04%
 
4
53.706
19,37%
 
2
26.071
9,40%
 
1
18.831
6,79%
 
1
14.502
5,23%
 
1
13.615
4,91%
 
-
24.665
8,90%
146.370
23,56%
 
118.491
19,07%
 
111.021
17,87%
 
57.078
9,19%
 
44.393
7,15%
 
42.977
6,92%
 
38.688
6,23%
 
58.035
9,34%
2.384
36,93%
 
1.226
18,99%
 
980
15,18%
 
445
6,89%
 
335
5,19%
 
295
4,57%
 
184
2,85%
 
532
8,26%
21.150
30,16%
 
13.223
18,86%
 
8.420
12,01%
 
6.836
9,75%
 
5.640
8,04%
 
4.678
6,67%
 
4.016
5,73%
 
5.638
8,04%
1.534
29,32%
 
1.392
26,61%
 
866
16,55%
 
340
6,50%
 
260
4,97%
 
213
4,07%
 
177
3,38%
 
393
7,50%
3.200
40,69%
 
1.914
24,34%
 
964
12,26%
 
654
8,32%
 
294
3,74%
 
271
3,45%
 
167
2,12%
 
337
4,27%
2.470
38,77%
 
1.524
23,92%
 
777
12,20%
 
682
10,70%
 
243
3,81%
 
184
2,89%
 
168
2,64%
 
259
4,07%
1.209
31,12%
 
1.018
26,20%
 
547
14,08%
 
537
13,82%
 
170
4,38%
 
117
3,01%
 
89
2,29%
 
154
3,97%
884
36,88%
 
791
33,00%
 
203
8,47%
 
201
8,39%
 
83
3,46%
 
54
2,25%
 
46
1,92%
 
108
4,51%
6.393
28,89%
 
3.861
17,45%
 
2.472
11,17%
 
2.275
10,28%
 
2.099
9,48%
 
1.665
7,52%
 
1.661
7,51%
 
1.476
6,66%
7.089
29,88%
 
4.404
18,56%
 
2.935
12,37%
 
2.264
9,54%
 
1.871
7,89%
 
1.771
7,46%
 
1.445
6,09%
 
1.721
7,27%
911
29,25%
 
823
26,43%
 
426
13,68%
 
263
8,45%
 
188
6,04%
 
126
4,05%
 
110
3,53%
 
211
6,76%
12.462
40,10%
 
4.703
15,13%
 
3.414
10,98%
 
2.834
9,12%
 
2.494
8,02%
 
1.758
5,66%
 
1.356
4,36%
 
1.844
5,92%
452
33,98%
 
374
28,12%
 
175
13,16%
 
168
12,63%
 
35
2,63%
 
30
2,26%
 
28
2,11%
 
59
4,44%
2.777
23,47%
 
2.386
20,16%
 
2.146
18,14%
 
1.424
12,03%
 
702
5,93%
 
618
5,22%
 
564
4,77%
 
1.128
9,52%
370
30,55%
 
263
21,72%
 
173
14,29%
 
117
9,66%
 
99
8,18%
 
54
4,46%
 
46
3,80%
 
82
6,77%
12.240
32,79%
 
6.498
17,41%
 
6.193
16,59%
 
4.039
10,82%
 
2.280
6,11%
 
1.628
4,36%
 
1.292
3,46%
 
2.874
7,71%
6.227
26,10%
 
4.962
20,80%
 
4.795
20,10%
 
1.653
6,93%
 
1.468
6,15%
 
1.400
5,87%
 
1.372
5,75%
 
1.778
7,45%
31.337
38,85%
 
12.749
15,80%
 
7.755
9,61%
 
7.219
8,95%
 
6.382
7,91%
 
5.825
7,22%
 
4.271
5,29%
 
4.536
5,63%
4.347
26,99%
 
3.593
22,31%
 
2.620
16,27%
 
1.514
9,40%
 
1.223
7,59%
 
795
4,94%
 
653
4,05%
 
1.206
7,49%
9.980
21,91%
 
9.645
21,17%
 
9.471
20,79%
 
4.116
9,04%
 
2.787
6,12%
 
2.563
5,63%
 
2.409
5,29%
 
4.131
9,07%
8.126
30,00%
 
6.424
23,72%
 
4.248
15,68%
 
2.322
8,57%
 
1.499
5,53%
 
1.268
4,68%
 
1.112
4,11%
 
1.877
6,93%
10.683
24,72%
 
8.700
20,13%
 
8.067
18,67%
 
4.625
10,70%
 
2.879
6,66%
 
2.550
5,90%
 
2.356
5,45%
 
3.004
6,95%
1.282
30,66%
 
1.021
24,41%
 
607
14,51%
 
341
8,15%
 
257
6,15%
 
216
5,16%
 
130
3,11%
 
303
7,24%
6.160
33,61%
 
3.742
20,42%
 
2.033
11,09%
 
1.726
9,42%
 
1.552
8,47%
 
1.298
7,08%
 
692
3,78%
 
999
5,45%
860
30,47%
 
815
28,88%
 
391
13,86%
 
261
9,25%
 
149
5,28%
 
107
3,79%
 
106
3,76%
 
102
3,61%
567
29,02%
 
551
28,20%
 
321
16,43%
 
149
7,63%
 
85
4,35%
 
78
3,99%
 
57
2,92%
 
130
6,65%
4.674
38,20%
 
2.810
22,97%
 
1.539
12,58%
 
1.171
9,57%
 
521
4,26%
 
420
3,43%
 
396
3,24%
 
584
4,77%
258
28,29%
 
186
20,39%
 
162
17,76%
 
72
7,89%
 
62
6,80%
 
59
6,47%
 
42
4,61%
 
60
6,58%
8.292
35,85%
 
4.115
17,79%
 
2.536
10,96%
 
2.177
9,41%
 
1.744
7,54%
 
1.729
7,47%
 
983
4,25%
 
1.328
5,73%
704
25,27%
 
572
20,53%
 
476
17,09%
 
230
8,26%
 
204
7,32%
 
164
5,89%
 
161
5,78%
 
247
8,87%
6.946
21,10%
 
6.854
20,82%
 
6.584
20,00%
 
3.346
10,16%
 
2.451
7,45%
 
1.906
5,79%
 
1.482
4,50%
 
3.091
9,39%
1.375
34,44%
 
900
22,54%
 
596
14,93%
 
302
7,56%
 
189
4,73%
 
189
4,73%
 
147
3,68%
 
268
6,73%
7.371
29,27%
 
5.194
20,62%
 
2.805
11,14%
 
2.760
10,96%
 
2.205
8,75%
 
1.847
7,33%
 
1.241
4,93%
 
1.551
6,17%
21.648
27,01%
 
16.106
20,09%
 
14.034
17,51%
 
6.278
7,83%
 
6.274
7,83%
 
5.019
6,26%
 
4.894
6,11%
 
5.266
6,57%
10.598
35,60%
 
5.673
19,06%
 
2.942
9,88%
 
2.800
9,41%
 
2.409
8,09%
 
2.200
7,39%
 
1.125
3,78%
 
1.692
5,68%
10.243
24,35%
 
7.528
17,89%
 
7.312
17,38%
 
3.119
7,41%
 
2.836
6,74%
 
2.759
6,56%
 
2.668
6,34%
 
5.257
12,48%
6.026
31,05%
 
3.801
19,59%
 
2.226
11,47%
 
1.748
9,01%
 
1.664
8,58%
 
1.520
7,83%
 
911
4,69%
 
1.359
7,01%
1.884
42,48%
 
983
22,16%
 
472
10,64%
 
423
9,54%
 
186
4,19%
 
137
3,09%
 
117
2,64%
 
190
4,30%
14.000
41,67%
 
5.015
14,93%
 
3.319
9,88%
 
3.296
9,81%
 
2.850
8,48%
 
1.601
4,77%
 
1.508
4,49%
 
1.751
5,21%
1.140
26,29%
 
1.060
24,44%
 
844
19,46%
 
373
8,60%
 
209
4,82%
 
196
4,52%
 
147
3,39%
 
304
7,01%
1.195
34,94%
 
909
26,58%
 
412
12,05%
 
401
11,73%
 
120
3,51%
 
102
2,98%
 
94
2,75%
 
156
4,58%
276
29,46%
 
259
27,64%
 
142
15,15%
 
92
9,82%
 
43
4,59%
 
34
3,63%
 
24
2,56%
 
52
5,56%
11.520
24,49%
 
8.899
18,92%
 
6.721
14,29%
 
5.662
12,04%
 
3.636
7,73%
 
3.339
7,10%
 
2.751
5,85%
 
4.130
8,79%
2.017
34,41%
 
1.515
25,85%
 
748
12,76%
 
532
9,08%
 
235
4,01%
 
227
3,87%
 
183
3,12%
 
318
5,43%
20.172
25,80%
 
16.364
20,93%
 
13.072
16,72%
 
7.195
9,20%
 
5.893
7,54%
 
4.995
6,39%
 
4.329
5,54%
 
5.366
6,87%
2.995
27,70%
 
2.126
19,67%
 
1.834
16,96%
 
759
7,02%
 
724
6,70%
 
698
6,46%
 
625
5,78%
 
940
8,69%
736
33,36%
 
472
21,40%
 
425
19,27%
 
156
7,07%
 
90
4,08%
 
88
3,99%
 
57
2,58%
 
154
6,97%
2.576
30,36%
 
2.141
25,23%
 
1.291
15,22%
 
936
11,03%
 
433
5,10%
 
281
3,31%
 
263
3,10%
 
514
6,05%
2.892
25,36%
 
2.532
22,20%
 
1.758
15,42%
 
1.265
11,09%
 
704
6,17%
 
680
5,96%
 
563
4,94%
 
909
7,97%
Vic
6.516
42,18%
 
3.125
20,23%
 
1.646
10,66%
 
1.555
10,07%
 
657
4,25%
 
567
3,67%
 
524
3,39%
 
730
4,71%
520
30,90%
 
253
15,03%
 
218
12,95%
 
185
10,99%
 
126
7,49%
 
118
7,01%
 
85
5,05%
 
159
9,45%
9.265
38,77%
 
3.786
15,84%
 
2.668
11,16%
 
2.202
9,21%
 
2.143
8,97%
 
1.494
6,25%
 
987
4,13%
 
1.135
4,75%
3.985
26,00%
 
3.534
23,05%
 
2.780
18,14%
 
1.669
10,89%
 
822
5,36%
 
718
4,68%
 
675
4,40%
 
1.031
6,72%
6.427
24,76%
 
6.000
23,12%
 
4.799
18,49%
 
2.048
7,89%
 
1.989
7,66%
 
1.606
6,19%
 
1.399
5,39%
 
1.466
5,66%

Vox portarà al TC la decisió de la Mesa de deixar el partit sense cap senador per designació autonòmica

barcelona

El PSC no facilitarà un vet al senador de Vox al Parlament

BARCELONA

PIMEC reclama “generositat” als partits per la formació del nou Govern

barcelona

L’abstenció de Junts aboca ERC a negociar la investidura d’Aragonès amb la pressió del calendari

barcelona

Jordi Sànchez constata el “poc interès” de Pere Aragonès per buscar “complicitats” amb JxCat

barcelona

El PSC qüestiona la delegació de vot de Lluís Puig

barcelona

Junts posposa la investidura

barcelona

Junts per Catalunya acorda abstenir-se en la primera volta del debat d’investidura

barcelona

Borràs accepta que Lluís Puig voti telemàticament al ple d’investidura

barcelona
Gemma Geis
Diputada electa de Junts

“Ara Esquerra haurà de moure fitxa”

Girona
Dani Cornellà
DIPUTAT ELECTE DE LA CUP

“Amb Illa, no hi pactarem”

Celrà
M. Àngels Olmedo
CAP DE LLISTA DEL PP

“Tornaran a manar els mateixos”

Figueres
Sílvia Paneque
DIPUTADA ELECTE DEL PSC

“Tinc la fita de les municipals del 2023”

Girona
Jaume Dulsat
CAP DE LLISTA DEL PDECAT

“Ens cal fer autocrítica”

Lloret de Mar
PERE ARAGONÈS
CANDIDAT D'ERC A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

“El PSC serà invisible si JxCat dona suport a ERC”

barcelona
GEMMA GEIS
CAP DE LLISTA DE JUNTS PER LES COMARQUES GIRONINES

“Si Junts guanya és un missatge internacional”

GIRONA
SALVADOR ILLA
CAP DE LLISTA DEL PSC

“Hi haurà resposta clara a favor del canvi el 14-F”

girona
TERESA JORDÀ
CAP DE LLISTA D'ERC A LES COMARQUES GIRONINES

“No hem d’explicar a ningú que som «indepes»”

Girona