Gironins il·lustres

L'edifici de l'Audiència on hi havia el capítol catedralici durant l'època de l'ardiaca Andreu Alfonsello.  LL. SERRAT

Gironins il·lustres

Tomàs de Lorenzana

Tomàs Carreras Artau

Associació literària de Girona

El local de la Rambla on hi havia el cafè Norat, que va ser l'escenari del naixement del Girona.  LLUÍS SERRAT

Girona Futbol Club

Santiago Sobrequés Vidal

Domènec Balmanya Parera

Narcís Xifra Masmitjà

Jaume Vicens Vives