Gironins il·lustres

L'edifici de l'Audiència on hi havia el capítol catedralici durant l'època de l'ardiaca Andreu Alfonsello.  LL. SERRAT

Gironins il·lustres

Girona té entre els seus noms insignes homes i dones de totes les èpoques que han destacat en tota mena d'àmbits més enllà de la ciutat. Aquesta edició especial els vol retre un homenatge Els lectors de l'edició digital d'El Punt tenen disponible al web un canal on poden accedir a tota la informació de cadascun dels ...

Tomàs de Lorenzana

šTomàs de Lorenzana-Butrón Irauregui va néixer a Lleó el 1728. Era germà del cardenal Francisco Antonio de Lorenzana. Havia estat canonge doctoral de Tui, penitencier de Salamanca i degà de Saragossa...

Tomàs Carreras Artau

Catedràtic d'ètica a la Universitat de Barcelona (1912-1949), el 1915 va crear l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, adscrit a la càtedra que va publicar el Manual per a recerques d'etnografia...

Associació literària de Girona

L'associació no es va conformar a organitzar festes culturals, sinó que el setembre del 1876 va llançar al carrer la «Revista de Gerona», subtitulada «Revista de literatura, de ciències i arts»

El local de la Rambla on hi havia el cafè Norat, que va ser l'escenari del naixement del Girona.  LLUÍS SERRAT

Girona Futbol Club

Un grup de ciutadans entusiastes va impulsar, el 1930 des del cafè Norat de la Rambla, la creació del Girona Futbol Club, que en els seus anys d'història ha viscut alts i baixos esportius i econòmics

Santiago Sobrequés Vidal

Va ser un dels personatges destacats en la vida política, intel·lectual i social de la Girona tardofranquista i una figura de referència per als historiadors de les generacions posteriors

Domènec Balmanya Parera

Com a jugador el recorden gros, fort, amb una cinta blanca lligada al cap. Com a entrenador tenia un aspecte més bonhomiós. En tots dos casos, va començar a Girona i va acabar a Sant Andreu

Narcís Xifra Masmitjà

A més de ser pioner en l'arribada de l'electricitat a Catalunya, va lluitar perquè a casa nostra hi hagués una aposta constant per la investigació

Jaume Vicens Vives

Renovà les tècniques historiogràfiques i va fer possible la difusió de les noves tècniques d'interpretació històrica. Ha estat, probablement, l'historiador català més influent del segle XX