Opinió

El desori dels ERTO ara afecta la renda

La setmana passada va començar la campanya de la renda 2021, una campanya que s’allargarà fins al 30 de juny i estarà completament marcada per la crisi social provocada per la Covid-19. Els afectats pels expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO), més d’un milió de catalans, segons els sindicats, tenen molts números de rebre una altra mala notícia que s’acumuli als dies, setmanes o mesos que no van poder treballar al llarg del 2020, ja que el fet que tinguin dos pagadors o més –l’Estat té la mateixa consideració que una empresa– i que no s’apliqui retenció al subsidi farà que probablement la declaració de l’IRPF els surti a pagar. A més, els que han rebut l’ingrés mínim vital (IMV), un altre dels instruments, com els ERTO, ideats per amortir les conseqüències de la crisi, també estaran obligats a fer la declaració. I no només ells, sinó tots els integrants de la unitat familiar, tot i que, en aquest cas, l’ingrés està exempt fins a 11.280 euros. I també s’hauran de declarar els ajuts directes que ha donat la Generalitat.

El govern del PSOE i Podem ha optat, condicionat per les circumstàncies econòmiques que travessa l’Estat, per una línia d’ajuts amb menys cobertura que la resta de països europeus però és cert que els ERTO i l’IMV han servit per reduir l’impacte en els més desafavorits en els pitjors moments. Ara, hauria estat un millor instrument si tothom que ha estat en ERTO hagués cobrat quan tocava i no mesos després d’haver estat en dificultats o, simplement, si hagués cobrat i hagués cobrat el que tocava. I aquest serà, de fet, el problema real d’aquesta declaració de la renda, que molta gent no sap ben bé què ha de fer perquè els seus pagaments eren erronis per defecte o per excés. L’Estat hauria de prendre’s d’una vegada aquest aspecte seriosament i dotar el Sepe dels recursos necessaris perquè tothom cobri el que li toca i quan li toca. I, per tant, que tothom pugui fer la declaració amb la informació real.