17/09/2018 Jornada "Parlaments amb perspectiva de gènere per a garantir la igualtat efectiva de dones i homes" (11.15-12.57)

01.42.10
Sessió de treball "El règim de gènere dels parlaments"

19/12/2018 Connexió Parlament (15.12-15.34)

00.21.47
Connexió en directe amb el Parlament de Catalunya. Sessió ordinària.

19/12/2018 Connexió Parlament (14.35-14.57)

00.21.47
Connexió en directe amb el Parlament de Catalunya. Sessió ordinària.

19/12/2018 Connexió Parlament (14.57-15.09)

00.12.20
Connexió en directe amb el Parlament de Catalunya. Sessió ordinària.

19/12/2018 Connexió Parlament (13.43-14.07)

00.24.30
Connexió en directe amb el Parlament de Catalunya. Sessió ordinària.

19/12/2018 Connexió Parlament (09.59-13.41)

03.42.57
Connexió en directe amb el Parlament de Catalunya. Sessió ordinària.

19/12/2018 Connexió Parlament (09.40-09.58)

00.18.11
Connexió en directe amb el Parlament de Catalunya. Sessió ordinària.