el lector escriu

Resposta al Sr. Antoni Puigverd

Benvolgut senyor director, he llegit la carta del Sr. Antoni Puigverd que publicava El Punt del 23 de setembre. He procurat que tota la meva trajectòria personal, intel·lectual i política es fonamentés en el respecte i en la reciprocitat del respecte. Mai res no m'ha deixat indiferent i sempre he rebutjat el sentiment del menyspreu. Estic convençut que la crítica és imprescindible, tant com que és fonamental el contrast d'opinions. Respecto enormement la tasca d'escriptor del Sr. Puigverd tant quan escriu amb Paper de vidre com quan s'exercita en un Curset de natació i és evident que segueixo els seus articles a la premsa. El concepte il·lustrat el vaig emprar per extensió a escriptors amb llums per molt que puguin estar a anys llum dels il·lustrats i el meu article no anava directament pel Sr. Puigverd, si bé en l'afirmació d'una política d'esquerres hi havia una resposta implícita a les seves acusacions sobre la xerrameca esquerranista.

Ara bé, en la carta apareix una afirmació contundent que crec poder rebatre en la seva integritat: «Respongui amb arguments, conseller, i no menyspreant els crítics des de la seva posició de força.» Doncs bé, força mai, només la que sempre m'ha pogut donar un mandat popular; menyspreu, de cap de les maneres (i si filéssim prim no sé on trobaríem menyspreu de veritat), i els arguments crec que els vaig abocar íntegrament en el meu article anterior sobre la C-31 publicat també a El Punt. Es pot discrepar del meu article i dels meus arguments. No veig que es pugui negar la condició d'arguments.

Molt cordialment.