Centenars de masies per protegir

A. ESTALLO

L'arquitecta vallenca Sònia Roca treballa en la redacció del nou catàleg de béns per protegir i en el catàleg de masies i cases rurals, el qual és una de les novetats del que serà el nou pla d'ordenació urbana i que s'haurà d'elaborar per complir amb el que dictamina l'actual llei d'urbanisme. L'autora del treball haurà de partir de zero a l'hora de localitzar les masies que, com a requisit indispensable, han de tenir una antiguitat d'un mínim de 50 anys. “He començat a fer el treball de camp i crec que abans d'un any no tindrem a punt el catàleg”, apunta Sònia Roca, que ja té al cap algunes de les masies, com ara les dels Boscos de Valls, que ben segur formaran part del document. L'apartat de cases rurals, que també s'incorporarà al catàleg “no té res a veure amb les cases rurals que coneixem avui, sinó que es tracta d'edificacions com ara molins o immobles industrials que es troben en sòl no urbanitzable”, detalla l'arquitecta. Els elements s'analitzaran sota criteris de paisatge, arquitectònics, ambientals i socials. En l'anàlisi del catàleg de béns a protegir, Sònia Roca ja té un element de base que és el catàleg de patrimoni arquitectònic de Valls, en el qual es relacionen els béns culturals, bàsicament tots d'interès local, i en què hi troba a faltar alguns elements: ”Per exemple, tot el que fa referència al patrimoni industrial, algunes fàbriques i elements que no s'hi comptabilitzen”, diu l'arquitecte, que té l'assessorament de l'historiador Francesc Murillo i també de la geògrafa Sònia Vaquer.