El parc del Montgrí, per revisar

Josep Maria Pelegrí va fixar com a un “objectiu” de CiU la possibilitat de revisar la idea original del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter per fer compatibles activitats amb protecció de l'entorn. Pelegrí pensa que no hi ha d'haver un excés de protecció. “El nostre model és el que vam plantejar en les al·legacions, en la discussió de la llei, en les reunions amb les parts afectades, ajuntaments, empresaris, ramaders i pagesos. Per tant, el que hem de fer és refer les posicions en la mesura que pugui ser compatible una protecció amb una activitat. Hi ha d'haver la possibilitat que la gent pugui viure del territori, de la terra, tal com ha passat sempre”.