Carles Sabaté Pastor

Carles Sabaté Pastor

L'APUNT

Dos graus

L'APUNT

Pobresa perllongada

opinió

Més persones riques, més persones pobres

L'APUNT

La cara de carabassa no fa por

L'APUNT

Martina i Marc, sí i sí; Mariano, l'últim

L'APUNT

Impresentable

L'APUNT

Deslegitimació tardana

L'APUNT

Del cistell al GPS, passant pel carnet

L'APUNT

Mato ensopega amb el mateix virus