David Bueno i Torrens

David Bueno i Torrens

Ciència deshumanitzada

Divisió social i justícia distributiva

Distància de seguretat

Estrès infantil

Metamorfosi dels líders

Control mental

Alegria o patiment?

Ostentació agressiva

Sexisme benvolent