David Marin Rubio

David Marin Rubio

Keep calm

Respecte, reconeixement, lleialtat

Keep calm

Diglòssia moral

Keep calm

Llibertats individuals

Keep calm

Fins a aconseguir-ho

Keep calm

Contundència i optimisme

Keep calm

Camins fàcils

Keep calm

És per a uns amics

Keep calm

Classes de ball

Keep calm

Marejar perdius