Esteve Carrera Font

Esteve Carrera Font

L’APUNT

Temporada d’estiu que s’anticipa

L’APUNT

Moments oportuns per plantejar vagues

L’APUNT

Qui paga la zona de baixes emissions?

L’APUNT

Seure i negociar abans de la vaga

L’APUNT

Municipalització i serveis bàsics

L’APUNT

Per no abandonar la gent gran

L’APUNT

Turisme vulcanològic i de proximitat

L’APUNT

Per uns entorns escolars més segurs

L’APUNT

Incivisme amb les escombraries