Joan Cavalle Busquets

Joan Cavalle Busquets

la GALERIA

Serps d'estiu

L'estiu, amb la minva de notícies que comporta, genera les famoses serps d'estiu periodístiques. Ara són metafòriques, però en un principi eren terribles serps imaginàries. Les inventaven els periòdics...

Opinions

Fa bastants anys que escric articles d'opinió, primer de manera discontínua i després de forma més regular. Dec haver-ne publicat uns cinc-cents des de l'històric Treball, fins a El Punt, passant...

Paulí de Nola

Aquest dimecres els calendaris marcaven la celebració de Sant Paulí de Nola, ciutadà romà del segle IV, nascut prop de Bordeus i notable poeta. Probablement en algun moment de la seva vida devia passar...

Visitants il·lustres

El març es presentava a Tarragona Lorca, la incògnita visita, un llibre concebut per l'artista Josep M. Rosselló al voltant de les visites del poeta Federico García Lorca a la ciutat. Pels mateixos...

Josep M. Güell

Entre la gran quantitat de notícies impactants d'aquests dies, no se m'escapa que hem enterrat un amic. Josep M. Güell va anar-se'n d'una manera discreta, tal com havia estat la seva vida. Aquesta asseveració...

Per què no Tarragona?

Aquests dies, enmig dels actes commemoratius del setge de Tarragona de 1811, una queixa m'ha arribat de manera insistent: ¿com és que aquest setge, tot i ser de tanta importància estratègica per als...

Novament, la guerra

El món està encès en flames i les nostres naus emprenen novament el camí de la guerra. Des de fa unes dècades, les guerres són així. El món (bàsicament) occidental s'erigeix en gendarme de l'ordre...

Herois

A Tarragona hi ha el monument als herois de 1811 que recorda les víctimes del saqueig d'aquell any a mans de les tropes napoleòniques. A quins herois es refereix? El 1811, Tarragona va ser el trist escenari...

Pantalla negra

La democràcia és el menys dolent dels sistemes, frase que hem sentit i repetit milers de vegades i que segurament encara no ha perdut la seva vigència tot i les enormes atzagaiades que en nom seu, i...