Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Ítaca i Grècia

La intel·ligència no té substitut

Incapacitat i indecència

Criticar i proposar

Obama i Rajoy (i 2)

Obama i Rajoy (1)

Alemanya i França

Democràcia i corrupció

Europa i la Lluna